Dobro-druzi | Nadace Via

Program je určen týmům dětí a mladých lidí ve věku od 2. stupně ZŠ do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc. Přihlášky můžete posílat do 24. října 2018 do 23:59.

Do programu se může zapojit v podstatě kdokoliv – např. školní třída, členové oddílu, návštěvníci nízkoprahového klubu, skupina vysokoškoláků nebo parta kamarádů. Týmy dětí do 18 let potřebují dospělého patrona, který bude projekt formálně zastupovat.

Až 15 týmů dětí a mladých lidí pořádá benefiční akce (např. běhy, bazary, divadelní představení, koncerty atd.) ve prospěch konkrétní osoby či organizace, kterou si předem samy zvolí.

Každý podpořený projekt získá 5 000 Kč jako příspěvek na realizaci benefiční akce (např. náklady na tisk letáků, pronájem, občerstvení, cestovné atd.). Celkový výtěžek získaný pro zvoleného příjemce darů zdvojnásobíme v poměru 1:1 do výše 20 000 Kč (např. pokud se vám podaří získat 10 500 Kč, přidáme vám dalších 10 500 Kč). Na finančně nejúspěšnější projekty, které získají částku 30 000 Kč a více, čeká další finanční bonus. Celkem je k rozdělení připraveno 450 000 Kč.

Program Dobro-druzi není určen pro nadregionální veřejné sbírky a projekty, z nichž má zisk tým organizátorů, politická strana či hnutí nebo církev či náboženská společnost. Do programu Dobro-druzi se nemohou hlásit týmy a patroni, kteří byli již v minulosti podpořeni v programu Dobro-druzi nebo Pomáhej Nadace Via.

https://www.nadacevia.cz/dobro-druzi/

Share This NGO Resource Opportunity!