2. ročník soutěže výročních zpráv: Cena Sleduj dopad

“Cenu Sleduj dopad od roku 2017 uděluje iniciativa Impact Academy a jejím partnerem je Ashoka ČR. V hlavní roli jsou výroční zprávy organizací, které se svou činností snaží řešit společenské problémy a usilují o pozitivní změnu. Cena Sleduj dopad podporuje praxi sledování dopadu v organizacích a také snahu o komunikaci dopadu své práce k širší či odborné veřejnosti.”

Přihlaste svou výroční zprávu do 25. 6. 2018 zde https://impactacademy.cz/cena-sleduj-dopad

Share This NGO Resource Opportunity!