Cena Nadace Vodafone Rafael

“Lhůta k podání přihlášek je 25. února 2018. Cílem ceny je podpořit neziskové organizace, které využívají informační a komunikační technologie inovativním způsobem ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením.

Součástí ceny je finanční odměna 200 000 Kč. Cena se uděluje jednou ročně jedné organizaci a předává se slavnostně na konferenci INSPO, kterou pořádá BMI sdružení vždy.

Oceněny mohou být projekty, které již přinášejí užitek většímu počtu uživatelů (minimálně 300) nejméně po dobu půl roku. Povinným doplňkem přihlášky je video o rozsahu 1 až 3 minut, ve kterém přihlašovatel přiblíží podstatu řešení.”

http://www.inspo.cz/cena-rafael-bude-letos-udelena-jiz-poctvrte-vitezny-projekt-ziska-200-tisic-korun

Share This NGO Resource Opportunity!