Pomoc pro organizace | Nadace Jedličkova ústavu

Termíny pro doručení Vaší žádosti pro 1. pololetí 2018: 27. dubna 2018; 25. května 2018.

“Nadace Jedličkova ústavu už od roku 1990 všestranně podporuje děti a mladé lidi s tělesným či kombinovaným postižením. Hlavní skupinou příjemců finančních prostředků jsou studenti a organizace kolem Jedličkova ústavu a škol v Praze, pomáháme však po celé České republice.”

Nadační granty mohou být poskytovány

  • občanským sdružením
  • obecně prospěšným společnostem
  • církevním právnickým osobám poskytující sociální, zdravotnické a vzdělávací služby
  • příspěvkovým organizacím

https://nadaceju.cz/potrebuji-pomoci/potrebuji-pomoci-pro-organizace/

Share This NGO Resource Opportunity!