Živá komunita [Nadace Via]

Nadace Via podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé zajímali o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů a přispívali k soběstačnosti místních společenství.

Jaké projekty podporujeme? Vše, co přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posiluje jejich soběstačnost a zvyšuje kvalitu veřejného prostoru. Zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách.

Nabízíme 3 typy podpory:

  1. Máte nápad, jak nastartovat změny ve svém sousedství? Chybí vám prostor k setkávání? Chcete se dát dohromady s dalšími lidmi a oživit s nimi místo, kde spolu budete trávit čas? Nebo plánujete jinou aktivitu, do které zapojíte své sousedy? Pomůže vám náš komunitní grant ve výši až 100 000 Kč.
  2. Chcete se s místním lidmi domluvit na společném postupu proti nekomunikující radnici, netransparentním změnám územního plánu či záměrům, které znamenají likvidaci zeleně, nadměrný hluk či znečištěné ovzduší? Nabízíme jednoduše dostupné prostředky ve formě rychlého grantu v maximální výši 40 000 Kč.
  3. Speciální typ pomoci nabízíme zástupcům komunitních projektů, které získaly podporu Nadace Via v minulosti a nyní potřebují pomoci s udržitelností svých aktivit. Takovým projektům poskytneme dlouhodobý grant ve výši 100 000 Kč dva roky po sobě. Tímto způsobem můžeme podpořit jen několik projektů ročně.

Na základě konzultací pak pracovníci nadace doporučí co nejvhodnější formu podpory.

Kromě grantu navíc podpoření získají možnost expertních konzultací i účast na odborných seminářích a společných setkáních. Nadace jim také poskytne nástroje k tomu, aby mohli získat další prostředky na svůj projekt přímo od dárců v místě, kde žijí.

Kdo se může o podporu hlásit? (1) skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují; (2) neziskové organizace založené na dobrovolnické práci.

Žádosti nemají uzávěrku, o podporu lze žádat kdykoliv, přesně tak, jak žadatel potřebuje.

https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/

https://www.nadacevia.cz/wp-content/uploads/2019/01/Ziva-komunita_O-programuFAQ.pdf