Soutěž Pečující roku [Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)]

Cílem je ocenit konkrétní neformální pečující a ukázat na jejich zkušenostech a příbězích, že si zaslouží uznání společnosti a že na tuto situaci nejsou sami. Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích:

  1. péče o seniora staršího 65 let
  2. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného mladšího 18 let
  3. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného staršího 18 let

Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s postižením nebo o dlouhodobě nemocné, je v Česku stále okrajové téma. Přitom více než 400 tisíc lidí, z toho většinou ženy, věnuje péči o blízké v průměru 37 hodin týdně, což odpovídá téměř plnému pracovnímu úvazku. Mnoho dalších navíc patří mezi skupinu takzvaných “ustaraných dětí” – chodí do práce, starají se o rodinu a k tomu věnují přibližně dalších 16 hodin týdně svým blízkým právě v podobě neformální péče.

Přestože neformální péče se týká zřejmě až dvou milionu dospělých, tj. každého pátého, zůstává často skrytá a neohodnocená. Ať už finančně nebo uznáním. Jedná se přitom o práci velmi potřebnou a zároveň vyčerpávající psychicky i finančně. Pečující mají ztíženou pozici na pracovním trhu, někdy dokonce musí z práce odejít a hrozí jim také sociální izolace. Neformální péče jednoduše ovlivňuje vztahy, práci i celkovou kvalitu života.

Nominovaným může být kdokoliv z široké veřejnosti. Přihlášky mohou soutěžící posílat do 26. 4. 2019, kdy se nominace uzavřou. Vítězům pak předá ocenění ministryně Jana Maláčová na Fóru rodinné politiky 15. 5. 2019 v Brně.

http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/novinky-a-akce/pecujici-roku

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35392/2019_04_12_TZ_MPSV_vyhlasilo_soutez_Pecujici_roku._Oceni_neformalni_pecovatele_z_celeho_Ceska.pdf